Gestió laboral

  • Confecció de nòmines
  • Confecció de documents de cotització i remissió per via telemàtica al sistema RED
  • Confecció i legalització de contractes de treball i pròrrogues
  • Confecció de declaracions de retencions
  • Estudi, càlcul i tramitació de prestacions per incapacitat temporal, invalidessa, jubilació i la resta de prestacions del sistema de Seguretat Social
  • Regíms especials de la Seguretat Social (Autònoms, Servei de la llar, Agrari, Artistes, etc…)
  • Diligenciar llibres laborals
Desplaça cap amunt
Skip to content

Utilizamos cookies en nuestro sitio web

Por favor, confirma si aceptas nuestras cookies de seguimiento. También puedes rechazar el seguimiento, por lo que puedes seguir visitando nuestro sitio web sin que se envíen datos a servicios de terceros.