Defensa davant d’ organismes e instàncies administratives

  • Compareixença i assistència davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Tribunals Laborals o qualsevol altre òrgan de caràcter administratiu
  • Compareixença i assistència davant organismes de concil·liació individuals i col·lectives
  • Redacció d’ Al·legacions, Recursos de Alçada i Reclamacions Prèvies durant la fase administrativa dels procediments
Desplaça cap amunt
Skip to content

Utilizamos cookies en nuestro sitio web

Por favor, confirma si aceptas nuestras cookies de seguimiento. También puedes rechazar el seguimiento, por lo que puedes seguir visitando nuestro sitio web sin que se envíen datos a servicios de terceros.